FORGOT YOUR DETAILS?

FSC BELGESİ

FSC_Certificate_plwood_kontrplakFSC FOREST Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) baş harflerinden oluşur ve uluslararası bir kuruluştur.\r\nDünyada koruma zinciri programı (COC) yönetilmesi,standartlarının oluşturulması,kuruluş temsilcilerini,bazı orman kuruluşlarını biraraya getiren kar amacı olmayan bir oluşumdur.\r\nTemel amacı dünyadaki orman ürünlerini doğru bir şekilde kullanılması ile ilgili standartlar oluşturmak ve yönetmek ve tüm kuruluşlarında buna uyduğunu bağımsız bir şekilde denetlenmesini sağlamaktır.\r\nFsc kuruluş yeri ve merkezi Almanya Bonn şehridir.\r\n\r\nFSC BELGESİ NE DEMEKTİR?\r\nFsc standardının orman ürünleri ile üretim yapan bir firmalarda bu standardın uygulandığının göstermek ve bu standarda göre denetim yapılması sonucu verildiğini gösterir.\r\nFsc direkt olarak kuruluşlara bir denetim yapmaz.Standartlar oluşturup firmalara yetkiler verip bu sistemin uygulanmasını denetler.\r\nFsc belge verilen firmaları web sitesi üzerinden yayınlar.\r\n\r\nFSC 'NİN AMACI\r\nFSC; Dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini teşvik etmek, ormancılığın sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerine göre yürütülmesine yardımcı olmak, orman alanlarının korunmasını ve kalıcı varlığını sağlamak, bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan bir paydaşlar sistemidir.\r\nÇevresel şartlara uygun orman yönetiminin amacı; kereste ve kereste dışı orman ürünlerinin ormanın biyolojik çeşitliliğine, verimliliğine ve ekolojik süreçlerine zarar vermeden elde edilmesidir.\r\nSosyal açıdan fayda sağlayan orman yönetiminin amacı; yerel halkın ve toplumun uzun vadede orman ve orman ürünlerinden fayda sağlayacağı, ancak bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen uzun dönemli yönetim planlarına da katılımda bulunacağı sistemlerin kurulmasıdır.\r\nEkonomik açıdan fayda sağlayan orman yönetiminin amacı; ormanlara yönelik her türlü müdahalenin, içinde bulunduğu ekosistemi ve toplumun dengesini bozmayacak derecede kar amacı güdülerek yapılmasıdır.\r\nBu amaçlara ulaşmak için uluslararası standartlar belirlenmiştir.\r\n\r\nFSC BELGESİ FAYDALARI\r\nFsc Belgesi ile Fsc logosu kullanım hakları elde edilmiş olunur.\r\nÜrünün Fsc standartlarına uygunluğu taahhüt edilmiş olunur.\r\nFsc Belgesi ile bu ürünün tedarik zincirine katılım sağlanır.\r\nOrman ürünlerinin düzgün kaynakalardan geldiğinin göstergesidir.\r\n\r\nFSC – CoC : ORMAN YÖNETİM KONSEYİ KORUMA ZİNCİRİ SERTİFİKASI\r\nOrman Yönetim Konseyi (FSC), dünya ormanlarının yönetiminin geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız bir organizasyondur. 2008 yılı itibari ile 79 ülkede 100 milyon hektardan fazla orman alanı FSC standartlarına uygunluğu nedeni ile sertifikalandırılmıştır.Ürün üzerinde bulunan FSC etiketi, tüketicinin kağıt ürünü veya kereste alırken tercih yapmasını kolaylaştıran bir unsurdur.\r\nFSC-CoC sertifikası, ürünün iyi yönetilmiş ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan elde edildiğini ispatlar ve bu ürünlerin kontrolsüz ağaçlardan üretilen ürünlerle karışmadığını doğrular. Daha net ifade etmek gerekirse; örneğin etiket üreten bir matbaanın, etiketi oluşturduğu kağıdın üretiminde kullanılan hammaddenin iyi yönetilmiş bir ormandan elde edilmesi ve bu kağıtla oluşturulan etiketin gerek üretim aşamalarında gerekse depolama ve sevkıyat aşamalarında karışmasını engelleyici bir sistemin olması anlamındadır.\r\nÜrün ve hammadde üzerindeki FSC logosu ve kayıt numaraları bu sistemin uygulandığının görsel ifadesidir.\r\nFSC-CoC kapsamında tahta, kereste ve türevleri gibi ürünlerin yanısıra kağıt ve kağıt bazlı ürünler (gazete, dergi, mukavva koli, kağıt ambalajlar vb.), her türlü mobilya, müzik enstrümanları, tahta oyuncaklar, tahtadan yapılmış kalem gibi daha bir çok ürün sertifikalandırılır.\r\nİster ahşap, ister kağıt her türlü odun kaynaklı ürün üzerinde görülen FSC-CoC damgası, o ürünün elde edildiği ormanın sürdürülebilir bir biçimde yönetildiğinin ve bunun bağımsız bir kurul tarafından onaylandığının işaretidir.\r\n\r\nFSC-CoC Kurma Aşamaları\r\n

  \r\n

 • Mevcut Durumun Tespiti,
 • \r\n

 • Kritik Kontrol Noktalarını belirlemek,
 • \r\n

 • FSC Sisteminin planlanması, dokümantasyonun oluşturulması,
 • \r\n

 • Eğitim,
 • \r\n

 • FSC Ürün Tanımlama,
 • \r\n

 • Raporlamalar.
 • \r\n

TOP